logo
Utwórz profil
Anuluj rejestrację
(*) - Pola wymagane

Niniejsza witryna umożliwia nabywanie produktów grupy Johnson&Johnson (wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych), śledzenie zamówień oraz uzyskiwanie informacji o produktach.
Informacje podane przez użytkownika są wykorzystywane do obsługi i wysyłki zamówienia, kontaktu z użytkownikiem w sprawie stanu zamówienia, utworzenia konta w celu korzystania z niego w przyszłości bez konieczności podawania danych przy każdym kolejnym zamówieniu, oraz do innych celów przewidzianych w Polityce prywatności niniejszej witryny.
Zakończenie procedury rejestracji jest tożsame z wyrażeniem zgody na podanie danych anonimowych oraz danych umożliwiających identyfikację osoby, gdy korzysta ona z witryny jako zarejestrowany użytkownik. Użytkownik akceptuje, że podane przez niego dane podlegają Politykce prywatności niniejszej witryny. Dane podane przy rejestracji można w dowolnym momencie zmienić lub usunąć, podając identyfikator użytkownika i hasło ustawione podczas rejestracji.
Korzystanie z witryny i dostęp do danych jednostki dokonującej zakupu produktów wymagają odpowiedniego upoważnienia wydanego przez jednostkę, która musi posiadać konto klienta Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. lub Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Przesłanie rejestracji jest tożsame z oświadczeniem, że użytkownik jest w pełni upoważniony do dokonania rejestracji i korzystania z witryny w imieniu pracodawcy. Użytkownik wyraża także zgodę na przesłanie danych do krajów innych niż jego kraj zamieszkania, m.in. do Stanów Zjednoczonych, w których przewidziane mogą być inne zasady ochrony danych niż w jego kraju.
Aby móc korzystać z witryny należy podać wszystkie dane wymagane podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Ponadto niepodanie wskazanych w formularzu danych opcjonalnych może ograniczać możliwości dostosowania sposobu prezentacji witryny, ale nie powinno uniemożliwić korzystania z większości jej funkcji.
Przesłanie danych w poniższym formularzu jest jednoznaczne z akceptacją faktu, że dane te będą podlegać Polityce prywatności niniejszej witryny.

Sektor biznesowy
Dokonując rejestracji konta umożliwiającego nabywanie poprzez portal J&J Customer Connect wyrobów medycznych firmy Johnson&Johnson, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podmiotem odpowiedzialnym tę część serwisu dotyczącego w.w produktów jest spółka Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.
Język

Dalej
Wniosek o utworzenie konta*
Uwaga: Wniosek o utworzenie konta "Do składania zamówień" może podlegać dodatkowej weryfikacji.
Nazwa działu (jeśli dotyczy)
(będzie to nazwa użytkownika)
Dalej Dalej
Wybierz hasło*
Powtórz hasło*
Dalej
Anuluj rejestrację